ComPhotoclub


Contactpersoon: Dré Beeks
Contactnummer: ntb
Email: Stuur een bericht

Open Avond op woensdag 8 mei 2024 vanaf 19.30 uur in ’t Wonder!

Breng maar mee en loop maar binnen! Ieder probleem op pc, smartphone, netwerk-gebied kun je aandragen voor oplossing. Kom naar de Open Avond op woensdag 8 mei 2024 in ’t Wonder te Blerick. Je kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. Alle leden van SSV zijn welkom. De Helpdesk zonder kosten!

Algemene Ledenvergadering SSV d.d. 22 maart 2024:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SSV op 22 maart jl. werd de vraag gesteld of de Open Avonden van de ComPhotoclub verplaatst konden worden van de woensdag avond naar de dinsdagavond. Toegezegd is om de leden van de ComPhotoclub te raadplegen en op basis daarvan een besluit te nemen. Na consultatie is gebleken dat de aanwezigheid van voldoende deskundigen niet te garanderen is en daar wordt wel belang aan gehecht. Daarnaast hadden meer leden een voorkeur voor de woensdagavond dan er leden waren die de dinsdagavond prefereerde. Het merendeel van de afdelingsleden hadden echter geen voorkeur.

Daarmee staat vast dat de woensdagavond de “Open Avond-avond” blijft en wel op de data 8 mei, 12 juni, 25 september, 30 oktober en 11 december 2024.

Het verenigingsjaar 2024:

Op woensdag 31 januari 2024 heeft de jaarvergadering van de afdeling ComPhotoclub plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over de opzet voor het jaar 2024. Besloten is om de Open Avonden voor te zetten met als opzet een helpdesk te bieden voor de vragen en problemen die er op IT (computer)gebied leven. Daarnaast is er een mogelijkheid om specifieke onderwerpen te behandelen. Te denken aan AI in het algemeen en ChatGPT in het bijzonder. In de basis is deze Open Avond voor alle leden van SSV bedoeld.

De Open Avonden vinden in ’t Wonder plaats op de woensdagavonden 28 februari, 3 april, 8 mei, 12 juni, 25 september, 30 oktober en 11 december 2024. Aanvang 19.30 uur.

Dus breng maar mee, je vragen en hardware. Onder deskundige begeleiding worden je problemen aangepakt.

Ook is besloten om de afdeling voortaan aan te sturen door een afdelingsleider/coördinator. Daar er geen kandidaten waren heeft Dré Beeks deze taak voor een jaar op zich genomen.

Lidmaatschap afdeling ComPhotoclub:

Degene die interesse in lidmaatschap van de afdeling ComPhotoclub heeft of zelfs een bijdrage aan de afdeling wil leveren kan dit via onderstaand e-mailadres kenbaar maken. Alvast bedankt.
Hou deze webpagina in de gaten, hier volgt het actuele nieuws van de ComPhotoclub!

En je weet: Je wordt er alleen maar “SMARTER” van!


Vragenformulier - Comphotoclub Open Avond

Vragenformulier

Stuur ons je vragen en we doen ons best om ze te beantwoorden tijdens de Comphotoclub Open Avond.