Comphotoclub


Contactpersoon: ntb
Contactnummer: ntb
Email: Stuur een bericht

Nieuwe toekomst voor Comphotoclub?

Op zaterdag 29 oktober ontvangen alle leden van de afdeling Comphoto een brief in de bus waarin een uitnodiging zit voor een bijeenkomst op woensdagavond 23 november a.s.! De tekst van de brief luid als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de SSV ledenadministratie bent u lid van de afdeling Comphoto. Dat is de reden waarom je deze brief van mij ontvangt.

In de afgelopen periode is de afdeling getroffen door het overlijden van de heren Peter Stork en Ton Goosens, beiden kartrekkers van de afdeling. Echter door hun overlijden is de afdeling qua activiteiten stil komen te staan en zijn er afgelopen jaar ook geen clubavonden geweest. Dit was daarvoorg ook al door de corona maatregelen, omdat ’t Wonder gesloten was.

Nu staan we voor het nieuwe jaar 2023 en de vraag is of er nog animo is voor de afdeling en of er activiteiten te benoemen zijn die de interesse van de afdelingsleden hebben. Met andere woorden is er bestaansrecht voor de afdeling Comphoto en zo ja hoe gaan we verder?

Bij de oprichting van de afdeling lagen de interesses op een ander vlak dan heden ten dage. Wie wil er nog opgeleid worden in MS DOS of zijn vaardigheden vergroten in WP?  Naast de ontwikkeling van de hardware is er ook een revolutie gaande in de software (kunstmatige intelligentie, beveiliging, social media, etc.). De ontwikkelingen gaan snel en kennis nemen is één, maar het kunnen toepassen is nog een ander verhaal. Mijn inziens ligt er dus nog een toekomst voor de afdeling Comphoto in het verschiet!

Om samen die toekomst te bepalen en activiteiten door de afdeling te benoemen nodig ik je van harte uit om samen de toekomst van de afdeling Comphoto gestalte te geven en wel op woensdagavond 23 november om 20.00 uur in het verengingslokaal ’t Wonder, Kazernestraat 1 te Blerick.

Binnen SSV staan we niet stil en gaan we mee met de ontwikkelingen op het gebied van beveiliging, websitebeheer en elektronisch betalen. De betrokkenen hierbij heb ik ook uitgenodigd om mede ideeën te ontwikkelen en zo nodig uit te voeren ten gunste van de afdeling Comphoto. Ik zie je graag op woensdagavond 23 november om 20.00 uur. Alvast dank voor je aanwezigheid en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Dré Beeks

Voorzitter SSV Venlo

Ook geïnteresseerden/liefhebbers uit onze vereniging kunnen deze bijeenkomst bijwonen. De ontwikkelingen op het gebied van hardware, beveiliging, social media volgen elkaar snel op en de meesten van ons worden door deze onderwerpen geraakt, dus een reden om te komen is er altijd! Tot ziens op 23 november a.s. in ’t Wonder.

Op zondagavond 11 december a.s. is er wederom KIENEN. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.