Algemene Ledenvergadering vrijdag 29 oktober 2021!

Reminder:

Beste leden,

Op vrijdagavond 29 oktober a.s. zal de Algemene Ledenvergadering 2020 plaatsvinden in ‘t Wonder te Blerick. Aanvang 19:55 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Vanwege corona is de vergadering door geschoven naar oktober. Vanaf 2022 zal de Algemene Ledenvergadering weer in maart plaats vinden. Via de website van SSV Venlo wordt u op de hoogte gehouden.

Namens het bestuur,

Dré Beeks (Voorzitter)