Clubavonden afdeling Comphoto-club!

Het plotselinge overlijden van ons gewaardeerde Comphotoclub-lid Ton Goosens heeft ons diep geraakt. Vanaf deze plek danken we Ton voor zijn geweldige inzet voor de afdeling. En wensen Trudi heel veel sterkte.

Op 23 oktober 2021 is Peter Stork, SSV lid van verdienste, ons ontvallen. Peter was jarenlang de voorzitter van de Comphotoclub totdat zijn ziekte hem dit onmogelijk maakte. We zijn Peter veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de Comphotoclub en SSV in het bijzonder.

 

De clubavonden zullen voorlopig, ook in kader van sluiting ‘t Wonder door de van toepassing zijnde corona maatregelen, geen doorgang vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over voortzetting van de clubavonden zal dit via deze website gepubliceerd worden. Voor nu een gezond 2022!

 

 

 

 

LET OP: Door de versoepeling van de corona maatregelen is 't Wonder (horeca deel) wederom geopend voor activiteiten tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is wel onder aanvullende voorwaarden, zoals een coronatoegangsbewijs en gebruik mondkapje/vaste zitplaats en 1,5 m onderlinge afstand.