Comphotoclub een nieuwe toekomst!

Op woensdagavond 23 november a.s. is er om 20.00 uur een bijeenkomst in ’t Wonder met het oog op de toekomst van de afdeling Comphoto. Door het wegvallen van de kartrekkers Peter Stork en Ton Goosens binnen de afdeling is er een leemte ontstaan. Dat er nog een toekomst is moge duidelijk zijn door de ontwikkelingen die zich snel opvolgen op het gebied van hardware, beveiliging, social media, etc. Samen willen we invulling geven aan de onderwerpen die binnen de Comphotoclub op de agenda moeten komen. Dus kom 23 november a.s. en praat en/of doe mee! Samen op weg naar een nieuwe toekomst voor de Comphotoclub!

Op zondagavond 11 december a.s. is er wederom KIENEN. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.