Clubavonden vinden plaats  in  ‘t Wonder clubgebouw van de SSV te Blerick
Het  Clublokaal dat bevind zich naast spoor 4 van het station Blerick.
Is open van 19.30 uur tot 21.30 uur, op de hieronder staande datum's.
Clubavonden  2020
14 Januari 11 Februari 10 Maart
08 September 13 Oktober 10 November 08 December
Tel: 06-83633877
Spoorweg Sportvereniging Kazernestraat 1 5928 NL Venlo-Blerick
I.V.M het corona virus zijn er tot september a.s geen clubavonden meer
Mail adressen: voorz  Secr  Penningm