Te ontlenen rechten aan informatie / aansprakelijkheid De S.S.V.-Venlo onderhoudt de inhoud en lay-out van haar website zo zorgvuldig mogelijk. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. S.S.V.-Venlo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website, of met de tijdelijke onmogelijkheid haar website te kunnen raadplegen. De S.S.V.-Venlo is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar website is verkregen. Intellectuele eigendomsrechten De S.S.V.-Venlo. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot haar website en de via haar website te leveren producten en/of diensten. Het is daarom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de S.S.V.-Venlo onder meer niet toegestaan om de tekst- en beeldinformatie en/of de huisstijl te kopiĆ«ren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst- en beeldinformatie op de  website van de S.S.V.-Venlo mag op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of worden gebruikt voor commerciĆ«le of promotionele activiteiten. De webmaster.