E-mail adres doorgeven!

Om de bereikbaarheid van onze leden in deze digitale wereld te maximeren verzoeken wij je een correct e-mailadres aan SSV Venlo ter beschikking te stellen.De informatie voorziening vanuit de vereniging kan dan via e-mail verlopen, naast natuurlijk de website. En door het verdwijnen van de acceptgiro in 2023 is het noodzakelijk om een e-mailadres te bezitten om de contributiefactuur naar toe te sturen. Het afgeven van een automatisch incasso verdient natuurlijk de voorkeur en is voor alle partijen goedkoper.

In de afgelopen periode is gebleken dat de vereniging nog diverse e-mail adressen mist, maar dat er ook veel niet meer actief zijn. Dit laatste kan diverse oorzaken hebben. Het e-mail adres is opgeheven, gebruiker is van provider gewisseld, het staat fout in de SVV-administratie, etc. Vanaf januari 2023 zullen we actief onze leden benaderen, die geen e-mail adres hebben doorgegeven aan onze ledenadministrateur, maar ook degene, waarvan wij een terugmelding krijgen, dat hun e-mail adres niet bereikt kan worden.

Dus als je nog geen e-mailadres hebt doorgegeven of je hebt vergeten een wijziging door te geven bij SSV dan kan dit via de website (Ledenadministratie –> Wijziging van contactgegevens doorgeven) of via info@ssvvenlo.nl

Alvast dank voor de medewerking.