Ere-lidmaatschap Jos Gerritsen!

Door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Spoorweg Sportvereniging Venlo op 25 maart 2022 is aan de heer Jos Gerritsen het Ere-lidmaatschap aangeboden vanwege de bijzondere prestaties voor de Spoorweg Sportvereniging Venlo met name het 26 jaar invulling geven aan de functie van Secretaris! Daarnaast is Jos nog op vele fronten voor de vereniging actief, te noemen zijn toegangsbeheersysteem, beeldkrant en website.

Tijdens het groot Vrijwilligersfeest op 26 november 2022 werd Jos geëerd en gedecoreerd vanwege de benoeming tot Ere-lid van de Spoorweg Sportvereniging Venlo. Jos namens bestuur en leden gefeliciteerd!

Op vrijdagavond 24 maart 2023 zal de Algemene Ledenvergadering van SSV plaatsvinden. Deze ALV wordt gehouden in 't Wonder en begint om 19.55 uur!

Op Vastelaoveszóndaag 19 fibberwari 2023 is 't Wonder vanaaf 15.00 oor geäöpend!