Opgericht 04-08-1955.
Historie SSV Venlo Hoewel er al een SpoorwegSportverening in Venlo bestond met nog maar een bestuur 2 personen en zonder een enkeleverenigingsactiviteit waren de problemen groot. Met deze 2 personen was geen enkelemanier van samenwerking voor een nieuwe start gelijk, zodat het oprichten van een nieuwevereniging noodzakelijk was. Op deze oprichtingsvergadering inhet cursuslokaal van het oude station Venlo waren 30 personenaanwezig. Een van de oudste aanwezigen kwammet oude archiefstukken, waaruit bleek dat er al ver voor de  2e wereldoorlog (1931) spoorwegsport in Venlo bedreven werd. Uit statuten en huishoudelijkreglement, gedrukt in een klein boekje, bleek dat niet komen op een vergaderingof bij een wedstrijd beboet werd met het betalen van 1 cent.
  De nieuwe vereniging kwam al snel tot bloei en bleef ook constant groeien (momenteel een kleine 800leden). Buiten de op dit moment bestaandeafdelingen werden nog vele activiteiten in groepsverband gehouden o.a. Aqua‑Triflora (aquaria,terraria en bloemen,) gymnastiek, zwemmen, autorally, wandelen, fietsen,droppings en nog veel meer.   In 1968 kreeg de verenigingtoestemming van de toenmalige wethouder Mevr. v. Soest‑Jansbeken om 2 noodwoningen op het Arsenaalplein af te breken en op NS terrein opnieuwop te bouwen. De bouw duurde 2 jaar. Er waren veletegenslagen: Toestemming, van NS - financiën - materialen - vrijwilligers etc. Groot was de medewerking, van de chef werkplaats ende CDW Venlo (de latere voorzitter J.v.Roosmalen). Opening van "De Keet" in September1970. Ook bestuurlijk is SSV een stabiele vereniging. Er is slechts een beperktewisseling van bestuursleden geweest.   Om hiervan een voorbeeld te geven denamen van voorzitters, secretarissen en penningmeesters in volgorde vanoptreden. Voorzitters: G.Janssen (mede oprichter), J.v.Bavel, J.v.Roosmalen, W. Wilms, J. Minten, V.Stemerdink (slechts 1 jaar) en detegenwoordige voorzitter Dré Beeks. Secretarissen: H. Lücker, J.v. Groenendaal, W.Peeters, Th. Cremers, C. Rijnders, J. Heldens en J.Gerritsen. Penningmeesters: H. Lücker, Th. Collin,H.Lücker, H.Thijssen en Bert Allers. Beheerders: Ook bij de beheerders van deontspanningslokalen was weinig verloop, n.l. M. Op de Laak, 20 jaar, HubLücker 2x5 jaar en Jeu Heldens nu al weer 5 jaar In de afgelopen 50 Jaar geen slechtresultaat.   De vergunning voor "De Keet' gold voor 5 jaar. Na 1975 zou er een viaduct gebouwdworden over de Vierpaardjes Dus vanaf 1975 zijn een aantal vandeze bestuursleden bezig, geweest om een nieuw ontspanningslokaal te kunnenrealiseren. Eindelijk in 1994 kon de openingplaatsvinden. Vanaf dit moment begon de verenigingpas echt te groeien. Vooral de nieuwe afdelingen Fitness,Foto‑ en Computerclub, begonnen met een zelf ingericht centrum in de oudewerkplaats, droegen hier een steen(tje) aan bij. Over het werk van de vrijwilligersbij de bouw van "De Keef' aan de Vierpaardjes zijn vele verhalen tevertellen. Een verhaal: Onder de plaatsen waarde poten van de biljarts kwamen te rusten waren gaten gegraven van 1 meterdiep. Volgestort met beton. Direct na het storten van het beton was een van devrijwilligers de oriëntatie even kwijt en stapte in een van dezepijlerputten. Tot aan zijn middel in het beton.  
Terug