Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

De sociale eenheid van de NS omvat de volgende bedrijven:

NS Reizigers / NSR, NS Internationaal, NS Groep, NS Stations, NS Opleidingen, Prorail, Nedtrain, Abellio, SPF Beheer, Dekra

Hij of zij verplicht zich jaarlijks de contributie-/deelname gelden te voldoen tot wederopzegging middels een automatische incasso.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

  • €20 borg moet contant worden betaald bij het ophalen van het toegangsdruppel.
  • 2 pasfoto’s moeten worden ingediend bij de ledenadministrateur.
  • 2 pasfoto’s moeten worden ingediend bij de ledenadministrateur.

Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Machtiging tot wederopzegging (automatische incasso):

Ten behoeve van de aanmelding machtig ik de Spoorweg Sportvereniging Venlo tot wederopzegging om jaarlijks de verschuldigde contributie-/deelname gelden van mijn rekening af te schrijven.

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Terugboekingstermijn voor ondergetekende bedraagt 30 dagen;
  2. Afschrijving vind plaats omstreeks 25 jan van lopende verenigingsjaar en/of wanneer verdere betalingsverplichting aan SSV ontstaat;
  3. Incasso-opdracht kan alleen schriftelijk ingetrokken worden.