Aanmeldingsformulier

De sociale eenheid van de NS omvat de volgende bedrijven:

NS Reizigers / NSR, NS Internationaal, NS Groep, NS Stations, NS Opleidingen, Prorail, Nedtrain, Abellio, SPF Beheer, Dekra

Hij of zij verplicht zich jaarlijks de contributie-/deelname gelden te voldoen tot wederopzegging middels een automatische incasso.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

  • €20 borg moet contant worden betaald bij het ophalen van het toegangsdruppel.
  • 2 pasfoto’s moeten worden ingediend bij de ledenadministrateur.
  • 2 pasfoto’s moeten worden ingediend bij de ledenadministrateur.

Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Machtiging tot wederopzegging (automatische incasso):

Ten behoeve van de aanmelding machtig ik de Spoorweg Sportvereniging Venlo tot wederopzegging om jaarlijks de verschuldigde contributie-/deelname gelden van mijn rekening af te schrijven.

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Terugboekingstermijn voor ondergetekende bedraagt 30 dagen;
  2. Afschrijving vind plaats omstreeks 25 jan van lopende verenigingsjaar en/of wanneer verdere betalingsverplichting aan SSV ontstaat;
  3. Incasso-opdracht kan alleen schriftelijk ingetrokken worden.

LET OP: Door de versoepeling van de corona maatregelen is 't Wonder (horeca deel) wederom geopend voor activiteiten tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is wel onder aanvullende voorwaarden, zoals een coronatoegangsbewijs en gebruik mondkapje/vaste zitplaats en 1,5 m onderlinge afstand.