Afmeldingsformulier

Afmeldingsformulier – SSV Venlo

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

"Open Avond" Comphotoclub op woensdagavond 12 april 2023, aanvang 19.30uur in 't Wonder!
Op zondag 2 april 2023 is er in 't Wonder weer Paaskienen. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en de aanvang is 20.00 uur.