Afmeldingsformulier – SSV Venlo

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Op zondagavond 11 december a.s. is er wederom KIENEN. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur.