Afmeldingsformulier

Afmeldingsformulier – SSV Venlo

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.