Afmeldingsformulier

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.