Parkeerplaatsen voor onze gasten met beperkte mobiliteit!

De gasten van ’t Wonder met een beperkte mobiliteit (de houders van een invalide parkeerkaart) hebben de beschikking over een vijftal parkeerplaatsen. Deze service is aangeboden om hen de mogelijkheid te bieden zich makkelijk naar de ingang te begeven. In de praktijk zijn deze parkeerplaatsen vaak bezet door autobezitters zonder deze parkeerkaart. Jammer voor degene die de parkeerplaats hard nodig heeft. De vraag is nu of SSV maatregelen moet treffen om deze parkeerplaatsen formeel te laten aanwijzen en daarmee handhaving mogelijk maakt. De eventuele boetes zijn niet mals. Dit betekent dat SSV moet investeren, dus kosten moet maken om parkeerkaarthouders te faciliteren.

Het bestuur van SSV is van mening dat iedereen de gangbare fatsoensnormen in acht kan en moet nemen om de medemens die beperkt is in zijn of haar mobiliteit te helpen. In dit geval betekent helpen geen gebruik te maken van de aangewezen parkeerplaatsen voor onze medemens die deze parkeerplaats hard nodig heeft. En dit aantoont door het plaatsen van een invalide-parkeerkaart.

Het bestuur beseft zich ook dat er dagen zijn dat er vijf, wellicht meer, plaatsen, nodig zijn maar dat er ook tijdstippen zijn dat er slechts één plaats nodig is. Voor dit probleem hebben we geen oplossing. Het parkeren op een invalide parkeerplaats en dan de trein nemen om elders te gaan werken of winkelen is al helemaal uit den boze. Bedenk dat iedere maatregel en vorm van controle de inzet van vrijwilligers vergroot. Wij als SSV zien onze vrijwilligers zich liever inzetten voor de taken die echt nodig zijn binnen de vereniging en niet een verlengde zijn van politie-agentje spelen.

We rekenen dan ook op ieders fatsoen en toepassing van de gangbare normen en waarden, zodat onze medemens die een parkeerplaats nodig heeft vanwege zijn of haar beperkte mobiliteit wordt geholpen. Hiervoor alvast hartelijk dank.

Namens het bestuur SSV Venlo

Dré Beeks, Voorzitter