Stedenmeerkamp Zuid op zaterdag 6 mei a.s. in Roosendaal. Schrijf je in!

Op zaterdag 6 mei 2023 vindt de Stedenmeerkamp Zuid weer plaats. Dit jaar zijn we te gast bij zustervereniging SSVR in Roosendaal. Deelgenomen kan worden aan Biljarten, Darten, Jeu de boules, Kaarten (Rikken), Recreatiefietsen, Wandelen (afstanden 10 km en 17 km), Motortoertocht en Handboogschieten. Reserveer zaterdag 6 mei 2023 in je agenda voor een gezellige en sportieve dag.

Het inschrijven voor deelname kan bij Martin Thuijls, mmathuijls@gmail.com of via info@ssvvenlo.nl onder vermelding van naam en activiteit waaraan wordt deelgenomen. Bij deelname aan het fietsen graag opgeven of huurfiets (e-bike is mogelijk) gewenst is. Opgave vóór 15 maart 2023 (voorlopig), doch uiterlijk 11 april 2023 (definitief)!

Door de corona epidemie heeft de Stedenmeerkamp Zuid enkele jaren geen doorgang kunnen vinden. Maar dit jaar zijn we te gast in Roosendaal en daar maken we er een ouderwets gezellige en sportieve dag van. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Dus twijfel niet en meld je aan!

 

"Open Avond" Comphotoclub op woensdagavond 12 april 2023, aanvang 19.30uur in 't Wonder!
Op zondag 2 april 2023 is er in 't Wonder weer Paaskienen. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en de aanvang is 20.00 uur.