Aanmeldingsformulier met foto upload
Aanmeldingsformulier
Persoonlijke gegevens
Kies alles wat van toepassing is.

De sociale eenheid van de NS omvat de volgende bedrijven:
NS Reizigers / NSR, NS Internationaal, NS Groep, NS Stations, NS Opleidingen, Prorail, Nedtrain, Abellio, SPF Beheer, Dekra

Lidmaatschap en activiteitenvoorkeuren

Hij of zij verplicht zich jaarlijks de contributie-/deelname gelden te voldoen tot wederopzegging middels een automatische incasso.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

 • €20 borg moet contant worden betaald bij het ophalen van het toegangsdruppel.
 • Om in te schrijven voor de activiteit Fitness moet u een recente pasfoto van uzelf uploaden. Meer details over het pasfotobestand vindt u hieronder.
  • Eisen voor pasfoto
   • U herkenbaar op de foto staat.
   • De foto recent is.
   • Uw gezicht en beide ogen, ook met hoofdbedekking, goed recht van voren zichtbaar zijn.
   • De foto scherp is en voldoende contrast heeft.
  • Welke foto’s zijn bruikbaar?
   • Een foto van uw papieren pasfoto, gemaakt met uw mobiele telefoon.
   • Een foto van u gemaakt met een telefoon/tablet/webcam
   • Een ingescande papieren pasfoto. Als u uw papieren pasfoto inscant, stel dan de resolutie in op 300 pixels/inch.
  • Het pasfotobestand moet
   • van JPG- of PNG-bestandsformaat zijn
   • minimaal 413x531 pixels groot zijn
   • minder dan 2 MB bestandsgrootte hebben
 
Bedrag: €20,00
No payment items has been selected yet
Machtiging tot wederopzegging (Automatische incasso) en Verklaring

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.
 • Terugboekingstermijn voor ondergetekende bedraagt 30 dagen;
 • Afschrijving vind plaats omstreeks 25 jan van lopende verenigingsjaar en/of wanneer verdere betalingsverplichting aan SSV ontstaat;
 • Incasso-opdracht kan alleen schriftelijk ingetrokken worden.
 • Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Op zondag 10 december 2023 is er KIENEN in 't Wonder. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.