Benoeming “Ere-voorzitter”

Door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Spoorweg Sportvereniging Venlo op 24 maart 2023 is aan de heer … Lees Verder

Stedenmeerkamp Zuid op zaterdag 6 mei a.s. in Roosendaal. Schrijf je in!

Op zaterdag 6 mei 2023 vindt de Stedenmeerkamp Zuid weer plaats. Dit jaar zijn we te gast bij zustervereniging SSVR … Lees Verder

Comphotoclub: “Open Avonden” krijgen vervolg!

Op de woensdagen 12 april, 10 mei en 7 juni a.s. staan de eerstvolgende “Open Avonden” van de Comphotoclub gepland. … Lees Verder

"Open Avond" Comphotoclub op woensdagavond 12 april 2023, aanvang 19.30uur in 't Wonder!
Op zondag 2 april 2023 is er in 't Wonder weer Paaskienen. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en de aanvang is 20.00 uur.