Darten
Email: Stuur een bericht

’t Wonder beschikt over 3 dartbanen inclusief fraaie dartborden. Deze kunnen door liefhebbers gebruikt worden na overleg met de Horecabeheerder.

"Open Avond" Comphotoclub op woensdagavond 12 april 2023, aanvang 19.30uur in 't Wonder!
Op zondag 2 april 2023 is er in 't Wonder weer Paaskienen. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en de aanvang is 20.00 uur.