Benoeming “Ere-voorzitter”

Door een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Spoorweg Sportvereniging Venlo op 24 maart 2023 is aan de heer Dré Beeks het “Ere-voorzitterschap” aangeboden vanwege de bijzondere prestaties voor de Spoorweg Sportvereniging Venlo met name het 25 jaar invulling geven aan de functie van voorzitter!

Tevens werd hij gedecoreerd met de gouden SSV speld van de Spoorweg Sportvereniging Venlo. Dré namens bestuur en leden gefeliciteerd!